Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predictability of security returns using Twitter sentiment
Název práce v češtině: Predictability of security returns using Twitter sentiment
Název v anglickém jazyce: Predictability of security returns using Twitter sentiment
Klíčová slova: Nálada na Twitteru, výnosy finančních instrumentů, volatilita, Behaviorální finance
Klíčová slova anglicky: Twitter sentiment, security returns, volatility, Behavioral finance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Marek Fremunt - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2014
Datum zadání: 12.06.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK