Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem
Název práce v češtině: Implementace strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s
Finskem
Název v anglickém jazyce: Implementation of Structural Funds in Region Frýdlant, Comparison with Finland
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2005
Datum zadání: 07.02.2005
Datum a čas obhajoby: 10.02.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2006
Oponenti: Ing. Petr Kotlas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK