Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Síťová odvětví a přirozené monopoly (právní aspekty)
Název práce v češtině: Síťová odvětví a přirozené monopoly (právní aspekty)
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of network industries and natural monopolies
Klíčová slova: Přirozený monopol, síťové odvětví, energetika, regulace, liberalizace, unbundling, přístup třetích stran
Klíčová slova anglicky: Natural monopoly, network industry, energy industry, regulation, liberalization, unbundling, third party access
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2014
Datum zadání: 15.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2017
Datum a čas obhajoby: 13.02.2017 11:30
Místo konání obhajoby: 106
Datum odevzdání elektronické podoby:24.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2017
Oponenti: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK