Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sekuritizácia "židovskej otázky" na Slovensku v letech 1945-1948
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sekuritizácia "židovskej otázky" na Slovensku v letech 1945-1948
Název práce v češtině: Sekuritizácia "židovskej otázky" na Slovensku v letech 1945-1948
Název v anglickém jazyce: Securitsation of the "Jewish Question" in Slovakia in 1945-1948
Klíčová slova: Teória sekuritizácie, Kodanská škola, židovská otázka, povojnové obdobie, reštitúcia židovského majetku, nepokoje, antisemitizmus, Slovensko
Klíčová slova anglicky: Securitization theory, Copenhagen School, Jewish question, postwar, restitution of the Jewish property, riots, anti-Semitism, Slovakia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2014
Datum zadání: 12.06.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK U Kříže 6-8 Praha 5 Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK