Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava funkcionalizovaných lineárních a sesíťovaných polyacetylenů
Název práce v češtině: Příprava funkcionalizovaných lineárních a sesíťovaných polyacetylenů
Název v anglickém jazyce: Preparation of functionalized polyacetylenes with linear and cross-linked architecture
Klíčová slova: Konjugované polymery, polyacetyleny, koordinační polymerizace, [Rh(NBD)acac], ethynylbenzaldehydy, Schiffova báze, postpolymerizační modifikace, diethynylbenzeny, mikroporézní polymerní sítě, mikropóry, mesopóry, specifický povrch.
Klíčová slova anglicky: Conjugated polymers, polyacetylenes, coordination polymerization, [Rh(NBD)acac], ethynylbenzaldehydes, Schiff base, postpolymerization modification, diethynylbenzenes, microporous polymer networks, micropores, mesopores, specific surface area.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Řešitel: Mgr. Lucie Havelková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2014
Datum zadání: 11.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: RNDr. Hynek Balcar, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj syntetických postupů pro přípravu dynamických polymerních sítí odvozených od acetylenických monomerů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The development of the synthetic methods for the preparation of dynamic polymer networks derived from acetylene-type monomers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK