Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k poznání početnosti holubů (Columba livia f. domestica) na území Prahy
Název práce v češtině: Příspěvek k poznání početnosti holubů (Columba livia f. domestica) na území Prahy
Název v anglickém jazyce: Feral Pigeon (Columba livia f. domestica) Census in Selected Sites of Prague
Klíčová slova: holub, holub domácí, Columbia livia f. domestica, početnost, monitoring, abiotické podmínky, populace
Klíčová slova anglicky: pigeon, Domestic Pigeons (Columba livia f. domestica), abundance, monitoring, abiotic conditions, population
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2014
Datum zadání: 25.07.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jiří Štěpán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK