Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Review of knowledge on the Mediterranean marine gobies
Název práce v češtině: Přehled poznatků o mořských hlaváčích Středozemního moře
Název v anglickém jazyce: Review of knowledge on the Mediterranean marine gobies
Klíčová slova: biologie, ekologie, rozšíření, hlaváči, ryby, Gobiidae, Středozemní moře
Klíčová slova anglicky: biology, ecology, distribution, gobies, fish, Gobiidae, Mediterranean Sea
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radek Šanda, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlaváči (Gobiidae, Actinopterygii) jsou malé, převážně kryptické, mořské, brakické i sladkovodní ryby. V Mediteránu se vyskytují hojně v příbřežních vodách, i když jejich výskyt zdaleka není zmapován díky jejich nenápadnosti, často skrytému způsobu života a komerční nevyužitelnosti. Ačkoliv je ze Středozemního moře známo více než 60 druhů hlaváčů, biologie, ekologie a genetická variabilita byly podrobněji studovány jen u několika nejběžnějších druhů. Cílem práce je shromáždit dostupné údaje o biologii, ekologii, rozšíření a genetické variabilitě mořských hlaváčů Mediteránu. V případě zájmu je možné na tuto práci navázat magisterskou prácí s tématem Srovnání populační genetické struktury mořských hlaváčovitých ryb ze Středozemního moře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK