Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Název práce v češtině: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Název v anglickém jazyce: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions
Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže
Klíčová slova anglicky: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, elite competitions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2014
Datum zadání: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: Mgr. Petr Smolík
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Adam Zdobinský
Mgr. Jaroslav Stich
Seznam odborné literatury
BARROW, H., MCGEE, R. A practical approach to measurement in physical education. Philadelphia, PA: Lea & Febiger, 1971.

DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. 3. vydání. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.

FOJTÍK, I. Džudó, karatedó, aikidó, sebeobrana, Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vydání. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0556-3.

FOJTÍK, I. Judo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

INOKUMA, I., SATO, N. Best judo. 1. paperback edition. Otowa: Kodansha, 1986. 262 s. ISBN 0-87011-786-6.

KAPOUNKOVÁ, K., BERNACIKOVÁ M., NOVOTNÝ J. Fyziologie sportovních disciplín: judo (Masarykova univerzita) [online]. 2010, [cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z <https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/upoly-judo.html/>.

LEBEDA, A. A. Džudo technika: 5. – 1. kyu, 1. vydání. Praha: Olympia, 1974. 283 s.

PAVELKA, R., STICH, J. Vývoj bojových sportů. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2018-3.

REGULI, Z. Judo na Olympijských hrách: disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, 2011.

SRDÍNKO, R. Malá škola juda, 1. vydání. Praha: Olympia, 1987.

STERKOWICZ, S., FRANCHINI, E. Techniques used by judoists during the world and olympic tournaments 1995 – 1999. Human movement, 2: 23 – 33, 2000.

Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat četností a úspěšností vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu. Zaměřím se na techniky uchi-mata z kategorie technik ashi-waza, o-goshi z kategorie goshi-waza a tai-otoshi z kategorie te-waza. Tyto vybrané techniky budou sledovány na čtyřech vrcholových soutěžích juda, kterých se účastní pouze nejužší judistická elita. Budou to MS Astana 2015, ME Varšava 2017, Grand Slam Tokyo 2016 a Grand Slam Paříž 2017. Získaná data budou zpracována ve statistickém programu R a porovnána se zahraniční literaturou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will deal with the frequency and the success selected techniques in elite judo competitions. I will study techniques uchi-mate from the category ashi-waza, o-goshi from the category goshi-waza and tai-otoshi from the category te-waza. These selected techniques will be monitored on four elite judo competitions, which only elite judokas take part in. It will be MS Astana 2015, ME Warsaw 2017, Grand Slam Tokyo 2016 and Grand Slam Paris 2017. The data will be processed in the statistical program R and compared with foreign literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK