Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů
Název práce v češtině: Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů
Název v anglickém jazyce: Psychosocial characteristics of juveline offenders commiting serious crimes
Klíčová slova: trestný čin, vražda, vrah, vražedkyně, mladistvý
Klíčová slova anglicky: crime, murder, murderer, juvenile
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
  doc. PaedDr. Miloš Jůzl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK