Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody
Název práce v češtině: Prosodie akcentů ve fonologii masoretské hebrejštiny
Název v anglickém jazyce: Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody
Klíčová slova: Tiberiadská hebrejština|Akcenty|Teamim|Punktace|Intonace|Prosodie|Prozodie|Prosodická interpretace hebrejských akcentů|Prozodická interpretace hebrejských akcentů|Hebrejské přízvuky|Značky masoretské hebrejštiny|Liturgické značení hebrejského textu|Masoretská hebrejština|Fonologie|Přízvukové značení
Klíčová slova anglicky: Tiberian Hebrew|Accents|Teamim|Pointing|Cantillation|Intonation|Prosody|Prosodic Interpretation of Hebrew Accents|Masoretic Hebrew|Phonology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 22.09.2017 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.
  PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK