Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů
Název práce v češtině: Vybrané aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of copyright protection of software
Klíčová slova: autorské právo, počítačový program, další prodej
Klíčová slova anglicky: copyright law, computer program, resale
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2016 08:15
Místo konání obhajoby: PFUK č.28 další část zkoušky v 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2016
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK