Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egon Bondy a jeho ateismus. Porovnání odborných a beletristických děl.
Název práce v češtině: Egon Bondy a jeho ateismus. Porovnání odborných a beletristických děl.
Název v anglickém jazyce: Egon Bondy and his atheism. The comparation of his academical and belletristic works.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMD002)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá (ne)vírou v odborné tvorbě E. Bondyho v komparaci s tvorbou beletristickou. Zaměřím se na náboženské představy a myšlenky, víru v transcendentno a jeho vyobrazení a budu se snažit najít rozdíly či shody v jednotlivých dílech i mezi dvěma zmíněnými skupinami. Použiji metodu textové analýzy. Výstupem by mělo být, zda a jaké tyto představy jsou a zda jsou v odborné literatuře jiné než v literatuře beletristické.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK