Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky
Název práce v češtině: Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky
Název v anglickém jazyce: Selected views of pupil mistakes in the teaching of mathematics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
  Doc. RNDr. Katarína Bachratá, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK