Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Discrimination in employment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2007
Datum zadání: 03.07.2007
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK