Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zdanění korporací na toky přímých zahraničních investic ve vybraných zemích EU (empirická studie)
Název práce v češtině: Vliv zdanění korporací na toky přímých zahraničních investic
ve vybraných zemích EU (empirická studie)
Název v anglickém jazyce: The impact of corporate taxation on the flows of foreign
direct investment into the selected countries of EU (empirical study)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2006
Datum zadání: 14.06.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: PhDr. Natálie Reichlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK