Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha státního zástupce v přípravném řízení trestním
Název práce v češtině: Úloha státního zástupce v přípravném řízení trestním
Název v anglickém jazyce: The role of public prosecutor in the preparatory criminal proceedings
Klíčová slova: dozor, přípravné řízení, státní zástupce
Klíčová slova anglicky: Supervision, Preparatory Criminal Proceedings, Public Prosecutor
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 04.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 29.05.2015 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 308
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:03.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Oponenti: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK