Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects
Název práce v češtině: Studium chromozomálního poškození a zkracování délky telomer u pacientů s nádorovým onemocněním a u zdravých osob
Název v anglickém jazyce: Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Vodička, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
  RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK