Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci
Název práce v češtině: Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci
Název v anglickém jazyce: The study of signaling pathways that modulate multidrug resistance
Klíčová slova: kancerogeneze; ABC transportní proteiny; chromosomální abnormality; rezistence
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
  RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK