Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Název práce v češtině: Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: Relevance of Tumor Infiltrating Lymphocytes as a Prognostic Factors at Patients With Portal Vein Embolisation (PVE) and Patinets With PVE and Administration of Autologous Stem Cells
Klíčová slova: kolorektální karcinom, metastázy jater, embolizace portální žíly, future liver remnant volume, zbytkový objem jater, kmenové buňky, tumor infiltrující lymfocyty, ABCC transportéry
Klíčová slova anglicky: colorectal cancer, liver metastases, portal vein embolization, future liver remnant volume, stem cells, tumor infiltrating lymphocytes, ABCC transporters
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (14-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 13:45
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Oponenti: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK