Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důchodový systém České republiky a jeho srovnání se Slovenskem
Název práce v češtině: Důchodový systém České republiky a jeho srovnání se Slovenskem
Název v anglickém jazyce: Pension system in Czech Republic compared with Slovak system
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2006
Datum zadání: 14.06.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Oponenti: PhDr. Petr Hedbávný
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK