Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Korejský herní průmysl se zaměřením na online hry od roku 2000 do současnosti
Název práce v češtině: Korejský herní průmysl se zaměřením na online hry od roku 2000 do současnosti
Název v anglickém jazyce: Korean game industry with a focus on online games from 2000 to the present
Klíčová slova: MMO, on-line hry, korejské hry, herní průmysl, mytologie her, adaptace her
Klíčová slova anglicky: MMO, on-line games, Korean games, game industry, mythology, adaptation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2014
Datum zadání: 23.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat vývoj korejského herního průmyslu, zejména ve sféře MMO (massively multiplayer online) v období od roku 2000 do současnosti. Ve vybraných hrách bude sledována specifická mytologie korejských počítačových her a její transformace. Práce se dále zaměří se rozdíly mezi hrami korejskými (asijskými) a západními, na rozborech konkrétních her budou demonstrovány jejich typické rysy. V práci bude také analyzován fenomén adaptace korejských her západnímu hráči, např. cenzura, transformace herních mechanismů apod.
Seznam odborné literatury
ČIN, Daljŏng. Korea´s online gaming empire. London: Massachusetts Institute of Technology, 2010. ISBN 978-0-262-01476-2.
GLAS, René. Battlefields of Negotiation: Control, Agency, and Ownership in World of Warcraft. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. ISBN 978-90-8964-500-5.
CASTRONOVA, Edward. Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games. USA: The University of Chicago Press, 2005. ISBN 978-0-226-09627-8.
KIM, Čong-wŏn. The Game Graphics: Concept & Illust 1. Korea: VIELBooks, 2014. ISBN 978-89-969576-6-9.
JUN, Hjŏngsŏp, Čiung KANG, Sujŏng PAK, Jŏnguk O, Hongsik ČŎN a Kihjŏn ČO. Hanguk keimŭi jŏksa. Korea: Book Korea, 2012. ISBN 978-89-6324-283-5.
NO, Sanggju a Čŏnghjŏn Ü. Hanguk onlain keim sanŏbŭi paldžŏnkwa čŏngkwa hjanghu kwadže. Seoul: Seoul National University Press, 2007. ISBN 978-521-0801-2.
KOREA: People & Culture [časopis]. Korean Culture and Information Service, 2011, 48 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK