Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit
Název práce v češtině: Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit
Název v anglickém jazyce: bbb
Klíčová slova: Čína, starověk, keramika, "protoporcelán", protokamenina
Klíčová slova anglicky: China, Antiquity, pottery, "proto-porcelain", proto-stoneware
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2014
Datum zadání: 29.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se na základě odborné literatury v čínštině i západních jazycích pokusí podat přehled základních problémů vztahujících se k tzv. „protoporcelánu“, tedy k tvrdě pálené keramice s nejstarší glazurou na území Číny, a to od počátku doby bronzové (2. tis. př. n. l.) po počátek vlády dynastie Han (206 př. n. l. – 220 n. l.). Pokusí se tuto kategorii keramiky vymezit technologicky (na základě užívaných druhů hlíny a techniky výpalu), dále se pokusí vysledovat oblast jejího vzniku a její postupné šíření po celé Číně. Pozornost bude věnovat i typům nádob, otázce luxusnosti daného zboží jak v místě produkce, tak v prostředí, kde se „protoporcelán“ objevuje jako importované zboží, stejně jako možnému vztahu k produkci bronzových nádob (užití podobných technologií, „protoporcelán“ jako náhražka nákladnějších bronzových nádob).
Seznam odborné literatury
Falkenhausen, L. von 2006: Chinese Society in the Age of Confucius (1000250 BC ): The Archaeological Evidence, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology.

Fang Jie (ed.) 1998: Yue guo wenhua, Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe.

Needham, J.: Science and Civilization in China, Cambridge: Cambridge University Press.

Thorp, R. L. 2006: China in the Early Bronze Age. Shang Civilization,Philadelphia:UniversityMuseum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK