Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahájení exekučního řízení v komparaci s nařízením soudního výkonu rozhodnutí
Název práce v češtině: Zahájení exekučního řízení v komparaci s nařízením soudního výkonu rozhodnutí
Název v anglickém jazyce: Commencement of an enforcement procedure by a licensed enforcement officer in comparison with an enforcement procedure ordered by a court
Klíčová slova: Exekuce, soudní výkon rozhodnutí, vykonávací řízení.
Klíčová slova anglicky: Enforcemet by a lincensed officer, enforcement by a court, enforcement procedings.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: JUDr. David Kapitán - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2014
Datum zadání: 27.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.01.2016
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 09:30
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK