Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Název práce v češtině: Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Název v anglickém jazyce: Development of advocacy in Czechoslovakia 1918 - 1989
Klíčová slova: vývoj, advokacie, Československo
Klíčová slova anglicky: development, advocacy, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2014
Datum zadání: 27.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2014
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 116
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj advokacie v Československu 1918-1989
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK