Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Degenerate Parabolic Stochastic Partial Differential Equations
Název práce v češtině: Degenerované parabolické stochastické parciální diferenciální rovnice
Název v anglickém jazyce: Degenerate Parabolic Stochastic Partial Differential Equations
Klíčová slova: degenerované parabolické stochastické parciální diferenciální rovnice, kinetické řešení, BGK model, stochastické diferenciální rovnice
Klíčová slova anglicky: degenerate parabolic stochastic partial differential equations, kinetic solution, BGK model, stochastic differential equations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2014
Datum zadání: 27.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude studovat degenerované stochastické parabolické rovnice typu
du + div(A(u))dt = div(B(u)Du)dt + g(u)dW(t)
s periodickými okrajovými podmínkami, kde W je (nekonečně-dimensionální) Wienerův proces
a u matice B(u) se nepředpokládá positivní definitnost.
Seznam odborné literatury
G. Da Prato, J. Zabczyk: Stochastic differential equations in infinite dimensions, Cambridge Univ. Press 2002
G. Gagneux, M. Madaune-Tort: Analyse mathématique de mod?les non linéaires de l?ingénierie pétroli?re, Springer, Berlin 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK