Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie modernismu a výtvarné umění
Název práce v češtině: Teorie modernismu a výtvarné umění
Název v anglickém jazyce: Theories of Modernism and Visual Arts
Klíčová slova: Umění, modernismus, avantgarda, kritika
Klíčová slova anglicky: Art, modernism, avant-garde, criticism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Bulvas Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2014
Datum zadání: 26.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je nastínit teorii modernismu, vztaženou k výtvarnému umění, z hlediska tří autorů. Práce nejdříve popíše hlediska Clementa Greenberga (jeho nazírání na problematiku moderního umění a na jeho vývoj), na základě kterých se snaží podpořit legitimitu moderního umění. Dalším autorem, kterým se práce bude zabývat, je Michael Fried, C. Greenbergem inspirován. Práce nakonec představí teorii Timothy J. Clarka, který je v radikální opozici proti modernistickému způsobu, jakým bylo výtvarné umění mapováno - a tedy také v opozici oproti předchozím dvěma autorům.
Seznam odborné literatury
Pospiszyl, Tomáš, ed. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998.
Clark, T. J. Clement Greenberg's Theory of Art. Roč. 9, č. 1, The Politics of Interpretation (1982), s. 139-156.
Clark, T. J. On the Social History of Art. In: Image of the People, Londýn: Thames & Hudson 1973.
Foster, Hal et al. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
Greenberg, Clement. Avantgarda a kýč. Labyrint revue, 2000, roč. 10, č. 7-8, s. 68-74.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK