Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právněteoretické a právněfilozofické aspekty formální a materiální pravdy v soudním řízení
Název práce v češtině: Právněteoretické a právněfilozofické aspekty formální a materiální
pravdy v soudním řízení
Název v anglickém jazyce: Legal theoretical and philosophical aspects of formal and material truth
in judicial proceedings
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2007
Datum zadání: 26.06.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK