Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neuropsychologická problematika psychogénnych neepileptických záchvatov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Neuropsychologická problematika psychogénnych neepileptických záchvatov
Název práce v češtině: Neuropsychologická problematika psychogenních neepileptických záchvatů
Název v anglickém jazyce: Neuropsychological issues of psychogenic nonepileptic seizures
Klíčová slova: psychogénne neepileptické záchvaty, kognitívne oslabenie, rodičovská väzba, životné udalosti
Klíčová slova anglicky: psychogenic nonepileptic seizures, cognitive impairment, parental bonding, life events
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2014
Datum zadání: 23.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práca sa zmeriava na sledovanie špecifického neuropsychologického profilu pacientov trpiacich psychogénnymi neepileptickými záchvatmi. Budú sledované faktory, ako sú traumatické udalosti v ranom detstve, špecifické typy attachmentu v detstve, stresory predchádzajúce objaveniu záchvatov, či „organické“ oslabenie a osobnostná psychopatológia. Bude vyšetrený dostatočne veľký súbor pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi a kontrolná skupina zdravých osôb a pacientov s epilepsiou. Výsledky môžu prispieť k lepšiemu porozumeniu neuropsychologickému kontextu tejto poruchy a k identifikácii rozdielov v neuropsychologickom profile psychogénnych neepileptických záchvatov a epilepsie, diagnóz ktorých diferenciálna diagnostika je neľahká.
Seznam odborné literatury
Brázdil, M., Hadač, J., & Marusič, P. (2011). Farmakorezistentní epilepsie. Praha: Triton.
Fiszman, A., Alves-Leon, S. V., Nunes, R. G., D'Andrea, I., & Figueira, I. (2004). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. Epilepsy & Behavior, 5, 818-825.
Hovorka, J., Nežádal, T., Bajaček, M., & Herman, E. (2007). Psychogenní neepileptické disociativní záchvaty - nejčastější psychická porucha napodobující epilepsii. Psychiatrie pro praxi, 3, 115-118.
Preiss, M., Kučerová, H. a kol. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada Publishing.
Rowan, A. J., & Gates, J. R. (1993). Non-epileptic seizures. Boston: Butterworth-Heinemann.
Stevanovic, D. (2012). Epilepsy - Histological, Electroencephalographic and Psychological Aspects. InTech.
Tojek, T. M., Lumley, M., Barkley, G., Mahr, G., & Thomas, A. (2000). Stress and other psychosocial characteristics of patients with psychogenic nonepileptic seizures. Psychosomatics, 41, 221-226.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK