Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních
vztazích
Název v anglickém jazyce: Prohibition of discrimination on grounds of sex in labour-law
relations
Klíčová slova: diskriminace z důvodu pohlaví, rovné zacházení, pracovněprávní vztahy
Klíčová slova anglicky: discrimination based on sex, equal treatment, labour-law relations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2014
Datum zadání: 24.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2014
Datum a čas obhajoby: 21.10.2014 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK m.č. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2014
Oponenti: JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK