Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koordinační vlastnosti aminofosfinátů
Název práce v češtině: Koordinační vlastnosti aminofosfinátů
Název v anglickém jazyce: Coordination properties of aminophosphinates
Klíčová slova: ligandy, disociační konstanty, potenciometrie, fosfináty, komplexy
Klíčová slova anglicky: ligands, dissociation constants, potentiometry, phosphinates, complexes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2014
Datum zadání: 05.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK