Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of the subchronic and early-life permethrin exposures on rat liver: oxidative stress and endogenous antioxidant responses
Název práce v češtině: Účinek podání permetrinu po narození a ve formě subchronických dávek na játra potkanů: vliv na oxidační stres a antioxidační odpověď
Název v anglickém jazyce: Effect of the subchronic and early-life permethrin exposures on rat liver: oxidative stress and endogenous antioxidant responses
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2014
Datum a čas obhajoby: 10.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2015
Oponenti: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
1. Rešerše literatury – permetrin, oxidační stress, antioxidanty
2. Osvojení si metodik pro měření oxidačního stresu a antioxidační odpovědi
3. Využití metodik pro zjištění ovlivnění oxidačního stresu a antioxidační odpovědi v játrech potkanů po podání permetrinu
4. Vyhodnocení získaných výsledků
5. Zpracování rešerše a výsledků do konečné podoby diplomové práce

Rozsah: 60 stránek
Rozsah grafické dokumentace: 15 obrázků, 10 tabulek
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
Bradberry S.M., Cage S.A., Proudfoot A.T. and Vale J.A. (2005) Poisoning due to pyrethroids. Toxicol. Rev. 24 (2), 93-106.
Cantalamessa F. (1993) Acute toxicity of two pyrethroids, permethrin, and cypermethrin in neonatal and adult rats. Arch Toxicol. 67(7), 510 - 3.
Fagan J. M., Sleczka B. G. and Sohar I. (1999) Quantitation of oxidative damage to tissue proteins. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 31, 751 – 757.
Gabbianelli R., Falcioni M. L., Nasuti C. and Cantalamessa F. (2009a) Effect of permethrin insecticide on rat polymorphonuclear neutrophils. Chemico-Biological Interactions 182, 245 – 252.
Zhang S., Ueyama J., Ito Y., Yanagiba Y, Okamura A., Kamijima M. and Nakajima T. (2008) Permethrin may induce adult male mouse reproductive toxicity due to cis isomer not trans isomer. Toxicology 248, 136 – 141.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK