Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reciprocal pronouns "each other" and "one another"
Název práce v češtině: Reciproční zájmena "each other" a "one another"
Název v anglickém jazyce: Reciprocal pronouns "each other" and "one another"
Klíčová slova: reciproční zájmena, účastníků v reciproční události
Klíčová slova anglicky: reciprocal pronouns, number of participants in the reciprocal action
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zkoumat anglická reciproční zájmena each other a one another. Cílem bude zmapovat slovesa, se kterými se tato zejména nejčastěji pojí, a zaměří se na jejich užití.
Přestože jsou tato dvě zájmena ve většině případů zaměnitelná, tradičně se uvádí, že „one another“ se dává přednost, jde-li o větší počet účastníků než dva, a „each other“ se používá, pokud jde o dva účastníky. Práce si klade za cíl tuto tendenci ověřit, neboť ze předpokládat, že toto tradiční pojetí již neplatí. Rozdíl mezi těmito zájmeny je často spíše stylistický (tj. „one another“ je formálnější). Metodologicky bude práce založena na získání 50 příkladů zájmena „each other“ a 50 příkladů zájmena „one another“ získaných pomocí Britského národního korpusu (BNC). Pro určení počtu účastníků bude u každého příkladu určen širší kontext a budou zmapovány podmínky Vaším zmapován úkolem by tedy bylo na materiálu 100 příkladů zjistit, zda each other odkazuje ke dvěma nebo více účastníkům - bude tedy třeba u každého příkladu určit širší kontext, a zmapovat podmínky užívání těchto recipročních zájmen.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman

Dušková, L. (2006 [1988]) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia

Huddleston a Pullum (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: University Press

Kjellmer, Göran. (1982) "Each Other And One Another: On The Use Of English Reciprocal Pronouns." English Studies 63.3 231. Academic Search Complete. Web. 19 May 2014.

Quirk et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman: Harlow.

Stuurman, Frits (1987)"Each Other - One Another: 'There Will Always Prove To Be A Difference'." English Studies 68.4: 353. Academic Search Complete. Web. 19 May 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK