Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení klidového energetického výdeje a utilizace substrátů u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem
Název práce v češtině: Hodnocení klidového energetického výdeje a utilizace substrátů u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem
Název v anglickém jazyce: Rating resting energy expenditure and substrate utilization in patientswith advanced lung cancer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2014
Datum zadání: 19.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK