Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů
Název práce v češtině: Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů
Název v anglickém jazyce: Preparation of anisotropic surface for growth of molecular wires
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2014
Datum zadání: 13.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: Mgr. Filip Rozbořil
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s technikou STM.
2) Depozicí kovové vrstvy připravit anizotropní povrch krystalu Si(111) nebo Si(100).
3) Zobrazit tento povrch pomocí STM.
4) Zkušebně deponovat organické molekuly na tento povrch.
Seznam odborné literatury
[1] Bai C.: Scanning Tunneling Microscopy and its Application, Springer Series in Surf.Sci.32, Berlin-Heidelberg, New York 1992.
[2] H. Neddermeyer: Scanning tunnelling microscopy of semiconductor surfaces, Reports Prog. Phys., vol. 59, no. 6, pp. 701, 1996.
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Využití organických molekul jako stavebních prvků budoucích elektronických součástek je lákavou vizí fyziky povrchů. Základním prvkem je „vodič“ - řetěz molekul schopný přenášet informaci (náboj, spin, konfiguraci). K samo-uspořádání molekul lze využít anizotropie povrchu krystalu: jedno-dimenzionální charakter povrchu má za následek spontánní růst molekulárních řetízků – drátů. Ideálním nástrojem pro studium povrchových nanostruktur na atomární úrovni je řádkovací tunelový mikroskop (STM). Úkolem posluchače bude připravit a zobrazit velmi dobře definovaný anizortorpní povrch s minimem defektů. Na takový povrch budou následně deponovány organické molekuly pro ověření růstu molekulárních drátů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=203
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=203
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK