Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody sledování pohybu oka
Název práce v češtině: Metody sledování pohybu oka
Název v anglickém jazyce: Eyetracking Methods
Klíčová slova: lidské oko, rozhraní, geometrie, počítačové vidění
Klíčová slova anglicky: eyetracking, human-computer interface, geometry
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Baudiš
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student provede rešerši a srovnání publikovaných metod a technologií sledování pohybů oka a hlavy a extrapolace bodu, na který se člověk dívá i na monitoru.

Práce se bude zabývat hardwarovou i softwarovou stránkou věci, ve srovnání se zaměří zejména na nenáročnost implementace a spolehlivost systému na základě stávajících publikací.

Součástí práce bude detailní popis a rozbor jednoho zvoleného algoritmu a jeho experimentální ověření zakomponováním do stávající C++ aplikace a uživatelským testováním.
Seznam odborné literatury
Časopisecké články
Stávající otevřené implementace
Předběžná náplň práce
Interdisciplinární skupina na UK provádí psychologické experimenty a potřebuje vědět, kam na obrazovku se uživatel dívá. Je hotový software (C++), který zařizuje kalibraci a sběr dat tak, jak je potřeba, bylo by však třeba změnit jeho backend tak, aby používal jednodušší hardware a rozumnější detekci oka. Hlavní pointou bakalářky je rešerše a srovnání publikovaných metod a technologií eyetrackingu (+ headtrackingu) a stávajících otevřených implementací. Rešerše by měla být završena zakomponováním vhodného algoritmu/knihovny do stávajícího software (nemělo by jít o příliš mnoho programování).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK