Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Pukl, hyjta ha muzika“ aneb osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti
Název práce v češtině: „Pukl, hyjta ha muzika“ aneb osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti
Název v anglickém jazyce: „Pukl, hyjta ha muzika“ or else personal memories of Chod Folklor group members not only on ethnographic festival Chod Celebrations
Klíčová slova: Chodské slavnosti, folklor, dudácká muzika, komunismus, cestování, orální historie
Klíčová slova anglicky: Chod Festival, Folklore, bag pipers music, communism, traveling, Oral history
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2014
Datum zadání: 16.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je reflektovat osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů na národopisný festival Chodské slavnosti a jeho proměny v období od poloviny padesátých let do současnosti. Je zde zohledněna také hudební kariéra narátorů a možnost folklorních souborů před rokem 1989 vycestovat za hranice republiky. Důraz je kladen na komparaci vzpomínek na Chodské slavnosti v období před rokem 1989 a po něm. Stěžejními interpretačními okruhy jsou: proměny politické situace a její vliv na program slavností, případně jejich organizaci; trávení volného času muzikantů během festivalu; vzájemné vztahy místní folklorních souborů; problematika dechové hudby na Chodských slavnostech či současná podoba festivalu. Primární pramen diplomové práce tvoří rozhovory vedené metodou orální historie s bývalými i současnými členy lokálních folklorních skupin. Text se opírá také o archivní materiály, dobový tisk a memoárovou literaturu. Při reflexi vzpomínek na národopisný festival je sledována jak rovina historicko-politická, tak kulturně-společenská. Hlavním přínosem práce je proto prezentace tématu z rozličných úhlů pohledu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK