Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variace obsahu helia ve slunečním větru z dvoubodových pozorování
Název práce v češtině: Variace obsahu helia ve slunečním větru z dvoubodových pozorování
Název v anglickém jazyce: Variations of helium abundance in the solar wind from two-point observations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury o slunečním větru a jeho hmotovém složení.
2) Seznámení se s principem měření přístroje BMSW, se strukturou datových souborů a s prvními výsledky měření alfa částic získanými z přístroje.
3) Vytvoření algoritmu pro vyhledání tokových trubic a určení relativního zastoupení helia v nich.
4) Pokus o statistickou studii variací obsahu helia v jednotlivých trubicích pro různé podmínky ve slunečním větru.
5) Diskuze výsledků.
Seznam odborné literatury
[1] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge 1995.
[2] Safrankova, J; Nemecek, Z; Cagas, P; Prech, L; Pavlu, J; Zastenker, GN; Riazantseva, MO; Koloskova, IV., Short-scale variations of the solar wind helium abundance, Astrophys. J., 778 (1): Art. No. 25 (7 pages), 2013.
[3] Safrankova, J; Nemecek, Z; Prech, L; Zastenker, G; Cermak, I; Chesalin, L; Komarek, A; Vaverka, J; Beranek, M; Pavlu, J; Gavrilova, E; Karimov, B; Leibov, A., Fast solar wind monitor (BMSW): Description and first results, Space Sci. Rev., 175 (1-4): 165–182, 2013.
Předběžná náplň práce
Obsah iontů helia v plazmatu slunečného větru se pohybuje v řádu jednotek procent, ale byly zaznamenány i případy, kdy se obsah helia krátkodobě zvýšil i na 15-20 %. Tyto případy obvykle souvisí s výrazně zvýšenou sluneční aktivitou. Měření relativního zastoupení helia tak přináší důležité informace o procesech probíhajících na slunečním povrchu a v koroně, které nejsou přístupné přímým měřením.

V srpnu 2011 byl na oběžnou dráhu vynesen družicí Spektr-R přístroj BMSW, který měří integrální rozdělovací funkci iontů slunečního větru. Z této rozdělovací funkce je možno jednoduchým způsobem určit relativní zastoupení základních iontů - protonů a helia (alfa částic). Do dnešních dnů máme soubor dat, který umožňuje porovnat na relativně krátké časové škále změny helia, a to srovnáním měřením družic Wind a Spektr-R.

Úkolem práce je tedy provést porovnání obsahu helia v závislosti na změnách souvisejících ze stavem zdroje (sluneční cyklus, rychlost slunečního větru, aj.). Zvláštní pozornost bude věnována rychlým variacím spojeným s pohybem plazmatu v tokových trubicích.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=196
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=196
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK