Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sbor národní bezpečnosti v letech 1945–1948
Název práce v češtině: Sbor národní bezpečnosti v letech 1945–1948
Název v anglickém jazyce: National Security Corps 1945–1948
Klíčová slova: SNB; Československo; policie; vnitřní bezpečnost; tajná služba; totalita; komunismus
Klíčová slova anglicky: SNB; Czechoslovakia; internal security; inteligence service; totality; communism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2014
Datum zadání: 15.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu, a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soustředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ucelený pohled na vývoj klíčového orgánu vnitřní bezpečnosti, jehož nejdůležitější složky se ocitly zcela pod kontrolou Komunistické strany Československa a stal se základním pilířem její moci až do roku 1989. Práce se bude dále zabývat organizací, počtem, předpisy, vzděláváním, vybavením a činností SNB včetně nezákonností prováděných samotným SNB. Práce bude vycházet z materiálů Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze a v Siwiecově ulici, jeho brněnské pobočce v Kanicích a z odborné literatury.
Seznam odborné literatury
DVOŘÁČKOVÁ, J., Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2007
KNESL, M., OHERA, M, Vývoj výkonných policejních kompetencí na území České republiky 1918-2007, Tiskárna MV, Praha 2008
MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny obecních policií l., Police History Praha, 2004
MACHUTOVÁ, M. A KOLEKTIV. Historie dopravní policie, Milpo media s.r.o., Praha 2009
PŘENOSIL, G., Ochrana práv občana v tr. řízení a v zák. o SNB, Academia 1969
PŘIKRYL, L. A KOLEKTIV, Základy organizace, řízení a výchovy ve Sboru národní bezpečnosti, VŠ SNB v Praze, 1. vydání, 1980
SCHELLE, K., Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1990, Eurolex Bohemia, Praha 2005, II. vydání
TOMEK, P., Československé socialistické právo - pracovní právo a služební poměr příslušníků SNB, FNV 1986
UHLÍŘ, L., MACEK, P., Dějiny policie a četnictva IV., Československo (1945-1989), Police History, Praha 2011
VŠ SNB, Třicet pět let zákona o národní bezpečnosti, VŠ SNB, 1984

Archiv bezpečnostních složek:
Pracoviště Praha Na Struze, Siwiecova
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK