Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech optative sentences introduced by "kéž" and "ať" and their English translation counterparts
Název práce v češtině: České přací věty uvozené "kéž" and "ať" a jejich anglické překladové ekvivalenty
Název v anglickém jazyce: Czech optative sentences introduced by "kéž" and "ať" and their English translation counterparts
Klíčová slova: překladové protějšky, přací věty, částice
Klíčová slova anglicky: translation counterparts, optative sentences, particles
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2014
Datum zadání: 14.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zkoumat české přací věty uvozenými částicemi kéž a a jejich anglické překladové ekvivalenty. Čeština užívá pro tvorbu přacích vět uvozovací částice, z nichž nejčastějšími jsou částice , která se pojí s oznamovacím způsobem, a kéž, která se vyskytuje se způsobem jak oznamovacím, tak podmiňovacím. Cílem práce je zaměřit se na anglické ekvivalenty těchto vět a jejich rozličné uvozovací prostředky či jiné strukturní prvky typické pro anglické přací věty. Pozornost bude také věnována případné změně slovesného způsobu a času při překladu. Metodologicky bude práce založena na získání získaných pomocí paralelního korpusu InterCorp, tj. 50 příkladů českých přacích vět uvozených částicí kéž a 50 příkladů uvozených částicí .
Seznam odborné literatury
BIBER, Douglas, et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited.

CVRČEK, Václav, et al. (2010) Mluvnice Současné Češtiny (1) Jak se Píše a Mluví. Praha: Karolinum.

DANEŠ, František, et al. Mluvnice Čestiny (3), Skladba. Praha: Academia, 1987.

DUŠKOVÁ, Libuše. (1991) “An Attempt at Classification of Irregular Sentences and Nonsentences”, in Prague Studies in English XIX, edited by Jiří Nosek, 71-81. Praha: Carolinum.

DUŠKOVÁ, Libuše, et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006.

GREENBAUM, Sidney, and Randolph Quirk, et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.

HUDDLESTON, Rodney, and Geoffrey K. Pullum, et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press

ŠTĚPÁNOVÁ, Tereza. (2012) English optative sentences introduced by if only and I wish and their Czech translation counterparts. BA Thesis. Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK