Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Město Kodaň jako topos v současné dánské literatuře
Název práce v češtině: Město Kodaň jako topos v současné dánské literatuře
Název v anglickém jazyce: The City of Copenhagen as a Topos in Contemporary Danish Literature
Klíčová slova: dánská literatura, chronotop, Jan Sonnergaard, Katrine Marie Guldager, město, topos, urbánní prostředí
Klíčová slova anglicky: danish literature, chronotope, Jan Sonnergaard, Katrine Marie Guldager, city, topos, urban enviroment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. Helena Březinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2014
Datum zadání: 14.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je analýza města Kodaň jako toposu v současné dánské literatuře. Na příkladu povídkové tvorby současných autorů, kteří s městem pracují jako s důležitým strukturním prvkem svého vyprávění (zejména Jan Sonnergaard a Katrine Marie Guldager), se pokusím zjistit, jakých funkcí může fikční prostor města a jeho symbolický obraz v literatuře nabývat. Při vlastním rozboru bude rovněž aplikován Bachtinův termín chronotop.
Seznam odborné literatury
BACHTIN, Michail. Román jako dialog. Praha : Odeon, 1980.
Danske digtere i det 20. århundrede, red. Anne-Marie Mai, Kodaň : Gyldendal 2000-2002.
HODROVÁ, Daniela. Text města jako síť a pole. Česká literatura, 2004, roč. 52, č. 4, s. 541-544.
HODROVÁ, Daniela. Citlivé město:( eseje z mytopoetiky). Praha : Akropolis 2006.
HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím: kapitoly z literární topologie. Praha : KLP 1994.
HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Jinočany : H & H, 1993.
LOTMAN, Jurij M. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava : Tatran, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK