Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Název práce v češtině: Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Název v anglickém jazyce: Laplace equation in fractional Sobolev spaces
Klíčová slova: Zlomkové Sobolevovy prostory, Laplaceova rovnice, Fourierovy řady
Klíčová slova anglicky: Fractional Sobolev spaces, Laplace equation, Fourier series
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zkoumat Laplaceovu rovnici na jednotkovém kruhu pomocí Fourierovy metody a získat řešení v různých prostorech funkcí v závislosti na okrajové podmínce.
Seznam odborné literatury
L.C. Evans: Partial Differential Equations, AMS, 2010

P. Čihák a kol.: Matematická analýza nejen pro fyziky 5, Matfyzpress, 2003

P. Grisvard: Elliptic Problems in Nonsmooth Domains, Pitman Publishing Inc., Marshfield, 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK