Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh ultrazvukové pasti
Název práce v češtině: Návrh ultrazvukové pasti
Název v anglickém jazyce: Proposal of ultrasonic trap
Klíčová slova: rozptyl světla, ultrazvuková past, levitace, prach
Klíčová slova anglicky: light scattering, ultrasonic trap, levitation, dust
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury.
2. Rozbor požadovaných parametrů pro konstrukci pasti (s ohledem na rozměr a hmotnost zachycených objektů).
3. Posouzení možnosti měření Miova rozptylu v daném typu pasti.
4. Návrh konkrétního technického řešení pasti.
Seznam odborné literatury
[1] H. C. van de Hulst, Light scattering by small particles. John Wiley & sons, Londýn, 1957.
[2] W. J. Xie, B. Wei, Parametric study of single-axis acoustic levitation, Appl. Phys. Lett. 79(6):881 2001.
[3] E. H. Brandt, Acoustic physics: Suspended by sound, Nature 413:474–475, 2001.
Předběžná náplň práce
Prachová zrna ve vesmíru, ale i v atmosférách planet, rozptylují dopadající světlo. Jelikož se však jejich rozměr blíží vlnové délce, je nutné nejen pro kvantitativní ale i pro kvalitativní posouzení pozorovaných jevů využít teorie Miova rozptylu. Pro řadu materiálů (relevantních právě k vesmírným či atmosférickým aplikacím) nejsou ovšem k dispozici příslušné materiálové konstanty. Navíc je řešení Miových rovnic pro nesférická zrna značně komplikované. Tématem práce je proto návrh experimentálního zařízení, které by umožnilo záchyt jednotlivých zrn (obecného tvaru) v ultrazvukovém poli a současně měření úhlové závislosti intenzity rozptýleného světla. Vlastní práce bude tedy spočívat především v návrhu takového systému, a to včetně jeho optické části.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=194
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=194
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK