Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití stabilních izotopů ve vlasech k poznání výživy a migrace populací
Název práce v češtině: Využití stabilních izotopů ve vlasech k poznání výživy a migrace populací
Název v anglickém jazyce: Use of stable isotopes in hair for understanding nutrition and population migration
Klíčová slova: izotopy, bioarcheologie, vlas, výživa, migrace, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: isotopes, bioarchaeology, hair, nutrition, migracion, mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2014
Datum zadání: 13.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK