Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS
Název práce v češtině: Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS
Název v anglickém jazyce: Selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS
Klíčová slova: reakce iontů s molekulami, kinetika
Klíčová slova anglicky: ion molecule reactions, kinetics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2014
Datum zadání: 29.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Předběžná náplň práce
Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty je metoda založená na chemické ionizaci těkavých látek přítomných ve vzduchu během přesně definovaného reakčního času s použitím selektivních iontových reagentů H3O+, NO+ a O2+. Cílem tohoto doktorského projektu je vývoj nových reakčních schémat a metodologie pro použití této metody v interdisciplinárním výzkumu a to zejména v envioronmentální oblasti ale také v mikrobiologii, detekci výbušnin a analýze dechu pro klinickou diagnostiku a monitorování terapie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK