Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Konečná stanice, vystupovat! Pojetí péče o jedince s Alzheimerovou demencí očima blízkých (a) pečujících
Název práce v češtině: Konečná stanice, vystupovat! Pojetí péče o jedince s Alzheimerovou demencí očima blízkých (a) pečujících
Název v anglickém jazyce: The terminal station, please get off! The concept of care for person with Alzheimer´s disease through the eyes of the close persons (and) caregivers
Klíčová slova: péče, pečující, Alzheimerova choroba, institucionální péče, medicínský diskurz
Klíčová slova anglicky: care, caregivers, Alzheimer´s disease, institutional care, medical discourse
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2014
Datum zadání: 09.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se chci zabývat jedinci, kteří mají osobní zkušenost s péčí o blízkého či známého člověka, kterému byla diagnostikována Alzheimerova choroba jakožto forma demence. Stěžejním však nebude Alzheimerova choroba jako taková, ale právě samotní pečující, jejich vzpomínky a především nově vznikající vztahy mezi pečujícími a opečovávanými.
Cílem práce je zachytit klíčové momenty, které měly u pečujících vliv na následné řešení situací a konotace, které jsou s demencí spojovány. Zohlednit bych chtěla také medicínský diskurs, který má vliv na formování názorů o „správně“ poskytované péči.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK