Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Zlomeniny distálního radia jako závažný geronto-traumatologický problém a možnosti jeho řešení
Název práce v češtině: Zlomeniny distálního radia jako závažný geronto-traumatologický problém a možnosti jeho řešení
Název v anglickém jazyce: Fractures of the distal radius as serious geronto-traumatology problem and its possible solutions
Klíčová slova: zlomenina distálního radia, gerontotraumatologie, osteoporóza, LCP dlaha, DASH skóre
Klíčová slova anglicky: fracture of the distal radius, gerontotraumatology, osteoporosis, LCP, DASH score
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00590)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2014
Datum zadání: 09.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 13:00
Místo konání obhajoby: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
  doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK