Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunohistochemická analýza vlastností inhibičních glycinových a GABAB receptorů v MNTB
Název práce v češtině: Imunohistochemická analýza vlastností inhibičních glycinových a GABAB receptorů v MNTB
Název v anglickém jazyce: mmunohistochemical analysis of the inhibitory glycine and GABAB receptors in the MNTB
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ostatní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2014
Datum zadání: 07.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
  prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK