Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chronické somatické onemocnění v dospívání
Název práce v češtině: Chronické somatické onemocnění v dospívání
Název v anglickém jazyce: Chronic somatic disease in adolescence
Klíčová slova: Chronické somatické onemocnění, dospívání, rodina, adherence, kvalita života, psychosociální intervence
Klíčová slova anglicky: Chronic somatic illness, adolescence, family, quality of life, psychosocial intervention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2014
Datum zadání: 07.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radovan Slavík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Somaticky nemocný dospívající a jeho specifické problémy (obecně, ev. speciálně ve vztahu ke konkrétní diagnóze), nároky nemoci a léčebného režimu. Vztahy se zdravotníky, problémy s dodržováním léčebného režimu, noncompliance. Vztah k autoritě (rodiče a zdravotníka), dimenze kontroly a nezávislosti/závislosti. Problematika kvality života, prožívání smysluplnosti. Zaměření na možnosti psychologického poradenství a intervence.
Empirická část bude navržená tak, aby byla zaměřená na populaci dospívajících chronicky nemocných pacientů, kterou bude srovnávat s populací zdravých dospívajících jedinců ve vybraných aspektech s ohledem na zaměření teoretické části.
Seznam odborné literatury
Vašina, L. (2002). Klinická psychologie a somatická psychologie. Díl 1. Brno, Česká republika: Neptun.
Vojtík, V., Machová, J., Břicháček, Z. (1990). Poruchy vývoje dětí, mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha, Česká republika: SPN.
Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany, Česká republika: H & H.
Mareš, J. (2006). Kvalita života u dětí a dospívajících. I. Brno, Česká republika: MSD.
Mareš, J. (2007). Kvalita života u dětí a dospívajících. II. Brno, Česká republika: MSD.
Stora, J. Benjamin. (2007) When the body displaces the mind. London, Great Britain: Karnac.
Sirgy, J. (2012). The psychology of quality of life : hedonic well-being, life satisfaction, and eudaimonia. New York, USA: Springer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK