Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Složená substantiva v ruštině ve srovnání s češtinou
Název práce v češtině: Složená substantiva v ruštině ve srovnání s češtinou
Název v anglickém jazyce: Compound nouns in Russian in comparison to Czech
Klíčová slova: slovotvorba; substantivum; ruština; složeniny; čeština
Klíčová slova anglicky: Word formation; noun; Russian; compounds; Czech
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.05.2014
Datum zadání: 13.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2014
Datum a čas obhajoby: 01.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka zpracuje tvoření substantiv skládáním v ruštině ve srovnání s češtinou na základě existující literatury s ohledem na sémantickou stavbu složenin a jejich produktivnost. Produktivnost vybraných typů bude dále sledovat v neologické literatuře, v korpusech a na internetu.
Seznam odborné literatury
Bozděchová, I. 1994. Tvoření slov skládáním. Praha.
Chlupáčová, K. 1965-66. Ke struktuře složených substantiv a jejich úloze při tvoření pojmenování v ruštině. Ruský jazyk 16, 289-293.
Krejčířová, I. et al. 2004. Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Русско-чешский и чешско-русский словарь неологизмов. Praha.
Malíková, M. O. 1974. K otázke vymedzenia zložených slov a frekventovaných prvých a druhých častí zloženín. In: Peciar, Št. (red): Štúdie z porovnávacej gramatiky a lexikológie. Bratislava, 41-57.
Mluvnice češtiny. 1. Fonetika. Fonologie. Morfologie a morfemika. Tvoření slov. 1986. Praha.
Russkaja grammatika. I. Fonetika. Fonologija. Udarenie. Intonacija. Slovoobrazovanie. Morfologija. 1980. Moskva
Russkaja grammatika. 1. 1979. Praha.
Zemskaja, E. A. 1992. Slovoobrazovanie kak dejatel’nost’. Moskva.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK