Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální zemědělství: inovace pro sociální práci
Název práce v češtině: Sociální zemědělství: inovace pro sociální práci
Název v anglickém jazyce: Social Farming: Innovation for Social Work
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 30.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: Mgr. Bc. Hana Čížková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK